Zojuist verschenen bij Uitgeverij Stuifzand

Ons wilde oosten 2.0
In het midden van ons land ligt 100.000 hectare bos, hei en stuifzand, het grootste laaglandnatuurterrein van Noordwest-Europa. Dat is gunstig voor Nederland maar niet voor de Veluwe. Al is daar de laatste decennia veel gedaan om de natuur te versterken, de bedreigingen zijn enorm. Ontsluiting voor massa-toerisme dooradert nu het hele bos- en heidegebied, sinds kort is de Veluwe Nederlands belangrijkste vakantiebestemming, de agrarische randzones zijn grotendeels in de greep van bio-industrie en intensieve akkerbouw.
Hoe is de Veluwe te herstellen tot een echt natuur-gebied, zonder bosbouw, met zo min mogelijk jacht en met zuigende moerassen rondom zoals tot ver in de 19e eeuw? Hoe maken we het grootste leefgebied van onze wilde dieren weer helemaal hun domein, dus zó lastig toegankelijk dat het grote publiek er liever wegblijft?
Daarover gaat dit boek, maar ook over de noodzakelijke landbouwtransitie in de zone tussen het bos- en heidegebied en de Rijn, IJssel en Randmeren – 60.000 hectare vol mogelijkheden voor toerisme, nieuwe woonvormen, bosbouw en natuurvriendelijk boeren.

Michiel Hegener (1952) studeerde geografie / kartografie in Utrecht en bezoekt de Veluwe sinds zijn dertiende. Als freelance journalist is hij vanaf 1984 verbonden aan NRC Handelsblad. Sinds 1994 schrijft hij de anwb fiets- en wandelgidsen voor de Veluwe. In 2002 verscheen zijn boek Ons wilde oosten waarvan Ons wilde oosten 2.0 een geheel herschreven versie is.

Ons wilde oosten 2.0
Michiel Hegener
264 pagina’s genaaid paperback
met kaarten
€ 16,50
ISBN 978-90-829978-1-1

Het boek is te bestellen door storting van € 16,50 + € 3,00 bijdrage in de verzendkosten op
NL59 RABO 0159 9289 07
t.n.v. B.V. Tien Procent
onder vermelding van uw naam en uw postadres.

Meer informatie

4 + 12 =